Vlaanderen roept in 2040 betonnering een halt toe

Vlaanderen roept in 2040 betonnering een halt toe
Belga / D. Stockman

De Vlaamse regeringspartijen zijn overeengekomen om vanaf 2040 een betonstop in te stellen. De Confederatie Bouw vraagt om aangepaste regelgeving.

De Vlaming heeft een baksteen in de maag, dat is al langer bekend. Zij die daar vanaf willen, hebben nog tot 2040 om hun huisje, tuintje en boompje te bouwen. Daarna zijn de verkavelingen verleden tijd.

De maatregel kadert in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dat bepaalt de manier waarop er in het kleine Vlaanderen de komende decennia gebouwd mag worden. De regering wil onze gespreide manier van wonen tegengaan en mikt op de versterking van de dorps- en stadskernen.

Concreet zegt het Beleidsplan dat na 2040 geen bijkomende ruimte meer bebouwd mag worden. Bovendien wordt de maximale ingenomen oppervlakte per dag vanaf 2025 verlaagd naar 3 hectare. Nu ligt de grens op 6 hectare. Om dit mogelijk te maken, gaat Vlaanderen een aantal woonuitbreidingszones met reservebouwgrond schrappen. Mensen die hun perceel verloren zien gaan, krijgen via een ruilsysteem een oplossing aangeboden.

In ruil voor de betonstop vraagt de Confederatie Bouw om een versoepeling van de bouwvoorschriften. “De lokale besturen houden vaak vast aan voorschriften die niet zijn aangepast aan de noodzaak om te verdichten”, klinkt het. Bij de Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt zijn de reacties positiever, al is 2040 volgens de milieuorganisaties te laat en vragen ze meer garanties.