Vlaanderen telt meer dan 2.000 historische stortplaatsen

Vlaanderen telt meer dan 2.000 historische stortplaatsen

In Vlaanderen is op 2.226 plekken ooit op grote schaal afval gestort, zo leert het allereerste overzicht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) van de Vlaamse stortplaatsen. Dat schrijft het Belang van Limburg vandaag. Dankzij de inventarisatie kan nu werk worden gemaakt van de herbestemming van de storten. Concreet wil OVAM het afval opgraven en hergebruiken om energie op te wekken, of de grond saneren en omvormen tot industrie- of woonzone. Van de 2.226 stortplaatsen, goed voor een totale oppervlakte van naar schatting 87 km², zijn er slechts 28 nog in gebruik. De overige 2.198 zijn vooral oude gemeentelijke stortplaatsen, “velden buiten het dorp die werden gebruikt als stort, die dateren van voor er sprake was van een echt afvalbeleid of van sorteren”, verduidelijkt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen.

De inventarisatie vormt de eerste stap in de herbestemming van sommige van die storten. De Vlaamse regering verbond er zich eind vorig jaar, in de ‘Enhanced Landfill Mining’-nota (ELFM), al toe om de stortplaatsen goed te beheren en indien nodig te saneren. Maar OVAM kijkt verder. “Het meest ambitieuze idee is om het afval om te vormen tot nieuwe materialen. Technologisch gezien zeker geen sciencefiction, maar voorlopig wel moeilijk rendabel te maken”, aldus Verheyen.

Een tweede optie is om het afval te gebruiken als nieuwe energiebron. Tot slot denkt OVAM er ook aan de gronden te saneren en te gebruiken als industrie- of woonzone.

bron: Belga