Treinramp Wetteren – Geen rechtzaak door overlijden bestuurder – vergoeding blijft mogelijk

Het parket vraagt de raadkamer op 13 december een verval van strafvordering omdat uit het onderzoek bleek dat de bestuurder de enige schuldige was, maar de man op 18 juni 2015 overleed. “Dat wil niet zeggen dat het nadeel dat jullie leden of willen recuperen helemaal vervalt”, aldus procureur Johan Sabbe op een informatiebijeenkomst voor slachtoffers in Wetteren. De procureur, die weliswaar benadrukte dat hij geen juridisch advies mag geven, suggereerde dat er misschien via een burgerlijke rechtbank mogelijkheden zijn. Zo zouden slachtoffers eventueel kunnen proberen om nabestaanden van de overleden treinbestuurder aan te spreken. Ook burgerrechtelijk zou kunnen geprobeerd worden om de werkgever van de bestuurder aan te spreken, al is het aan de slachtoffers om een oorzakelijk verband aan te tonen.
Het gerechtelijk onderzoek sleepte meer dan drie jaar aan omdat het gerecht het eerste technisch verslag pas na één jaar kreeg en het medisch verslag pas na twee jaar. Daarna vroeg één partij nog een aanvullende onderzoeksdaad, waardoor een eindvordering pas eind mei van dit jaar gemaakt kon worden.
Bij de treinramp in Wetteren, op 4 mei 2013, ontspoorden zeven wagons van een konvooi met achttien wagons. Drie wagens raakten doorboord waardoor de giftige stof acrylnitril vrijkwam. Een 54-jarige man overleed door het inademen van giftige dampen, bijna 2.000 mensen werden geëvacueerd.

bron: Belga