Transportsector wil kilometerheffing uitbreiden naar alle voertuigen

Transportsector wil kilometerheffing uitbreiden naar alle voertuigen

Voor de transportsector is een uitbreiding van de kilometerheffing naar alle voertuigen de enige remedie voor de alsmaar langer wordende files. Die kilometerheffing bestaat sinds 1 april enkel voor vrachtwagens die meer dan 3,5 ton wegen. “We moeten een kilometerheffing invoeren voor iedereen, ook voor kleine vrachtwagens en personenwagens”, zegt Isabelle De Maegt van sectorfederatie Febetra vandaag in De Tijd. “Dat zal pas een impact hebben op de mobiliteit en de doorstroming verbeteren.” “Het gaat van kwaad naar erger”, zegt Bruno Velghe van transportfederatie UPTR. Uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat de filezwaarte in Vlaanderen de afgelopen vijf jaar met 35 procent toenam, en het afgelopen jaar alleen al met 15 procent. Tot en met oktober stond dit jaar gemiddeld 141 km file op werkdagen, tegenover 136 km in 2015.

Door de vele files zijn vrachtwagens natuurlijk langer onderweg. Het ironische gevolg daarvan is dat transportfirma’s meer trucks inzetten. “Chauffeurs zijn verplicht de rij- en rusttijden te respecteren”, zegt De Maegt. “De combinatie van de files en de rij- en rusttijden brengt nog meer vrachtwagens op de weg.”

bron: Belga