Staatssecretaris De Backer wil Belgische vloot versterken

Staatssecretaris De Backer wil Belgische vloot versterken

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) wil de vloot die onder Belgische vlag vaart versterken. Dat staat in beleidsbrief van de staatssecretaris die woensdag is voorgesteld. De Backer presenteerde een tienpuntenprogramma. “De scheepvaartcluster onder Belgische vlag zorgt voor een aanzienlijke toegevoegde waarde in de Belgische economie. De koopvaardijvloot is met vijf miljoen ton draagvermogen de 25ste vloot in de wereld”, weet staatssecretaris De Backer. Hij wil dan ook werk maken van een hedendaags wettelijk kader en een geïntegreerd maritiem beleid. De Backer gaat ook voor een loyale samenwerking met de drie gewesten en wil naast de koopvaardijvloot ook de pleziervaart verder ontwikkelen.

De Backer zal daarom de herziening van het Belgische maritiem recht finaliseren. In dat kader heeft hij onder meer oog voor de estuaire vaart die de haven van Zeebrugge moet ontsluiten en een verbinding maken tussen Zeebrugge en het Scheldebekken. De Backer zet ook in op een vergroening van de vloot en wil vanaf 2017 administratieve boetes opleggen bij overtredingen van scheepvaartwetten, zowel bij de binnenvaart en scheepvaart als visserij. De staatssecretaris wil ook de kustwacht verder versterken. Die nood is er na de aanvaring tussen de Flinterstar en de Al Oraiq in oktober 2015.

Naast maritiem vervoer maakt De Backer ook prioriteit van Blue Growth, natuurontwikkeling, hernieuwbare energie met onder meer windmolenparken, aquacultuur en een nieuw Marien Ruimtelijk Plan dat in 2020 herzien moet worden. De Backer, die pas voor de eerste keer een beleidsbrief voor de Noordzee moest opstellen nadat hij de ambt overnam van Bart Tommelein (Open Vld), wil de Noordzee ook verder promoten als de elfde provincie van België. “Het is van belang om het brede publiek en vooral de jeugd te informeren over de zee en onze Noordzee in het bijzonder en de interesse te wekken om eventueel in de maritieme sector een toekomst op te bouwen.

Het is een gebied in volle ontwikkeling, met vele uitdagingen en evenveel mogelijkheden. Ik zal dan ook in het najaar van 2016 en in 2017 een conferentie in het kader van de langetermijnvisie richting 2050 organiseren waarbij de verschillende aspecten van het Noordzeebeleid belicht zullen worden”, aldus De Backer.

bron: Belga