Europese Commissie wil energieverbruik tegen 2030 met 30% verminderen

Europese Commissie wil energieverbruik tegen 2030 met 30% verminderen

Europa wil zijn wereldwijde voortrekkersrol in de omschakeling naar schone, duurzame energie behouden. Die ambitie heeft de Europese Commissie woensdag uitgedragen bij de presentatie van een stapel nieuwe energievoorstellen. Eén van de blikvangers is de bindende doelstelling om het Europese energieverbruik tegen 2030 met 30 procent terug te schroeven.
Eind vorig jaar beloofde de Europese Unie op de klimaatconferentie van Parijs om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent in te dijken. Om die ambitie waar te maken, presenteerde de Commissie eerder al voorstellen om de haperende markt voor uitstootrechten te hervormen en de uitstoot in het transport, de landbouw en andere sectoren te verminderen via nationale doelstellingen. Het woensdag gepresenteerde pakket vormt het sluitstuk.

Zo legt de Commissie een bindende doelstelling op tafel om het energieverbruik tegen 2030 met 30 procent in te dijken in vergelijking met 1990. “Zo zullen we minder afhankelijk worden van invoer, banen scheppen en de uitstoot terugdringen”, stelt eurocommissaris Miguel Arias Canete. De doelstelling, onder meer geflankeerd door voorstellen om de energie-efficiëntie van gebouwen en producten (ecodesign) te verbeteren, blijft wel onder de verwachtingen van het Europees Parlement, dat zich sterk had gemaakt voor 40 procent.

Haar twee jaar oude doelstelling inzake hernieuwbare energie laat de Commissie vooralsnog ongemoeid: tegen 2030 moet minstens 27 procent van het finale energieverbruik in Europa gedekt worden door hernieuwbare bronnen. De Commissie heeft nu vooral maatregelen klaar die de marktwerking moeten verbeteren, de positie van consumenten versterken en het hele investeringsklimaat opkrikken. Investeringen in de sector zijn de voorbije vijf jaar immers met de helft gedaald, zo betreurde Canete.

Daarnaast omvat het pakket een hele rist maatregelen om de samenwerking onder lidstaten te bevorderen en netwerken te integreren. Zo bepleit de Commissie een capaciteitsmechanisme op Europees niveau. Een aantal lidstaten beschikt reeds over zo’n mechanisme, waarmee ze energieproducenten belonen om productiereserves aan te houden met het oog op mogelijke consumptiepieken of tekorten. De Commissie ijvert voor een grensoverschrijdende aanpak, waarbij een producent uit één lidstaat in de bres kan springen bij een tekort in een andere lidstaat.

bron: Belga