CD&V tegen Francken: “Regeerakkoord is geen vodje papier”

CD&V tegen Francken: "Regeerakkoord is geen vodje papier"

Meerderheidspartij CD&V heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) woensdag fors de wacht aangezegd in de Kamer. “Het regeerakkoord is geen vodje papier”, waarschuwde Kamerlid Nahima Lanjri, die een hele lijst “fundamentele problemen” zag in de beleidsnota van haar coalitiepartner. Ze beloofde hem nog pittig weerwerk. Francken deed woensdag in de Kamer zijn plannen voor het komende jaar uit de doeken. Coalitiepartner CD&V is echter allerminst zinnens daar zonder meer in mee te gaan. Meer nog: de christendemocraten zullen zijn beleidsnota enkel goedkeuren omdat de begroting anders in de problemen zou komen. Maar daarmee is het debat allerminst rond, waarschuwde Lanjri.

Eerste fundamenteel probleem is Franckens wil om de Europese Dublinregels “zo snel mogelijk” weer toe te passen op Griekenland. Asielzoekers die langs daar passeerden, zouden daardoor meteen weer naar Griekenland worden teruggestuurd. “Enkel op deze manier kan aan kandidaat asielzoekers duidelijk worden gemaakt dat zij niet zelf hun land van asiel kunnen kiezen”, argumenteert de N-VA’er.

De opvang en de procedures in Griekenland zijn echter zwaar ondermaats. België werd in het verleden meermaals veroordeeld omdat het mensen toch terugstuurde. “Bovendien zijn de asielproblemen in Griekenland intussen nog veel groter”, aldus Lanjri. “We zijn het dus niet eens met wat u daarover in uw beleidsnota schrijft.”

Ander twistpunt zijn de tijdelijke verblijfsvergunningen voor asielzoekers. “Ik mis alle nuance als u schrijft dat mensen terug moeten wanneer de oorlog voorbij is”, sneerde Lanjri. Zo is afgesproken om mensen niet meer terug te sturen als ze hier langer dan vijf jaar zijn. “En voor zware conflicten zoals in Syrië is het maar logisch dat mensen pas terug kunnen wanneer er genoeg stabiliteit is en het land al minstens deels is heropgebouwd. We gaan mensen toch niet terugsturen naar Aleppo?”

Voorts botste het over Franckens plannen om papieren in kader van gezinshereniging vijf jaar lang jaarlijks hernieuwbaar te maken, net als over de lokale opvanginitiatieven, waarvoor Francken volgens Lanjri zonder overleg extra voorwaarden heeft opgelegd. Tegelijk mist het CD&V-Kamerlid andere zaken die wel in het regeerakkoord zijn afgesproken.

Een zichtbaar geïrriteerde Francken pikte de kritiek van zijn coalitiepartner niet zomaar. Hij verweet Lanjri dat ze zijn beleidsnota niet gelezen heeft. “Jawel, maar net als bij andere wetsontwerpen van u hoor ik in de media heel andere dingen”, beet ze terug.

Zo gaf Lanjri nog het voorbeeld van de gesloten woonunits voor gezinnen die uitgezet worden. Ze waarschuwde dat dit slechts een allerlaatste stap mag zijn, na pogingen tot vrijwillige terugkeer en opvang in halfopen ‘Turtelhuisjes’. “Als het dat is, kan ik ermee leven. Maar de voorgaande stappen mogen niet overgeslagen worden”, aldus Lanjri, die nog fijntjes opmerkte dat ook eerdere regeringen dit al deden. “Dit is dus niets van deze regering of van centrumrechts.”

bron: Belga