Vlaamse regering schrapt plan om uitgavenplafond voor lokale kiescampagnes te verhogen

Vlaamse regering schrapt plan om uitgavenplafond voor lokale kiescampagnes te verhogen

De Vlaamse regering schrapt haar plan om de maximumbedragen voor de lokale verkiezingscampagnes te verhogen. Dat is een onderdeel van een beslissing die de Vlaamse regering afgelopen vrijdag heeft genomen. Oppositiepartij sp.a, die de geplande verhoging van de uitgavenplafonds eerder al fel had bekritiseerd, is tevreden dat de regering nu op haar stappen terugkeert. “De verhoging zou een bijzonder slecht signaal zijn naar de Vlaamse gezinnen van wie deze regering al zoveel inspanningen heeft gevraagd”, zegt fractieleider Joris Vandenbroucke aan Belga. Het debat over de verhoging van de uitgavenplafonds voor de campagnes voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen laaide in juni van dit jaar al eens op. De Vlaamse regering wilde de regelgeving zo veranderen dat partijen en politici meer zouden mogen uitgeven tijdens de sperperiode voor de verkiezingen.

“Grote partijen N-VA en CD&V geven zichzelf een cadeau”, zei oppositiepartij Groen toen. Ook oppositiepartij sp.a sprak van een “cynisch” en “een bijzonder slecht signaal”. Beide partijen riepen de regering op de maatregel in te trekken, maar de regering-Bourgeois gaf geen krimp.

Nu blijkt echter dat de regering de maatregel toch inslikt. Ze is namelijk geschrapt uit het betrokken voorontwerp van kiesdecreet. Uit een nota blijkt dat de Raad van State zegt dat de Vlaamse regering eigenlijk niet bevoegd is om te raken aan de hoogte van de campagnemiddelen. Het rechtscollege suggereert de regering wel een uitweg om de maatregel toch goed te keuren, maar daar maakt de regering blijkbaar geen gebruik van.

Joris Vandenbroucke, sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement, reageert tevreden: “Wij hebben ons van meet af aan verzet tegen deze verhoging. Het is immers onbetamelijk om de Vlaamse gezinnen op te zadelen met hogere facturen en de gevolgen van stevige besparingen en tegelijkertijd te beslissen om zelf meer uit te geven aan verkiezingscampagnes.”

bron: Belga