Rekenhof: “Federale overheid weet niet hoeveel gebouwen ze bezit”

Rekenhof: "Federale overheid weet niet hoeveel gebouwen ze bezit"

De Regie der Gebouwen, die het patrimonium van de federale overheid beheert, heeft geen fysieke inventaris van de gebouwen. Activa die worden verkocht of afgebroken blijven vaak gewoon gewaardeerd op de balans. Dat zegt het Rekenhof in zijn jaarlijks verslag, dat vandaag werd overhandigd aan de Kamer. Het Rekenhof belicht de Regie der Gebouwen in het verslag om een breder probleem te schetsen. De kwaliteit van de federale boekhouding gaat er weliswaar op vooruit, maar er blijven dusdanig grote gaten vallen dat het hof onmogelijk een sluitend antwoord kan geven op de vraag of de rekeningen kloppen.

“De rekeningen geven geen getrouw beeld van de werkelijkheid”, zegt voorzitter Ignace Desomer. “De Regie der Gebouwen geeft dat ook gewoon toe.” Zo heeft de Regie enkel een inventaris voor de voertuigen die de dienst bezit en niet voor de gebouwen ter waarde van liefst 6,8 miljard euro. Vastgoed dat verkocht wordt, in onbruik is geraakt of om een andere reden geen eigendom meer is, blijft onterecht opgenomen in de boeken, stelt het Rekenhof vast. “De grote tekortkomingen in de rekeningen hebben een negatieve impact op de betrouwbaarheid van de jaarrekening van de Staat.”

Het gaat volgens Desomer niet om slechte wil, maar eenvoudigweg om een gebrek aan interne controle. Het hof blijft dan ook pleiten voor een krachtig intern auditorgaan binnen de federale overheid. Als daar geen aandacht aan wordt besteed, kan België grote problemen krijgen met de Europese Commissie, waarschuwt het hof.

bron: Belga