Onkelinx biedt Maingain zitje van PS aan

Onkelinx biedt Maingain zitje van PS aan

PS-fractievoorzitster Laurette Onkelinx biedt Olivier Maingain, de hoofdindiener van het voorstel tot oprichting van de onderzoekscommissie Kazachgate, een zitje van de PS in de commissie aan. Zo verklaarde ze na afloop van de commissievergadering. Maingain kan niet zetelen omdat DéFI geen erkende fractie is. “Dit is een belangrijke onderzoekscommissie omdat de werking an de wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke macht in vraag gesteld wordt. We kunnen ons geen mislukking permitteren”, aldus Onkelinx die de pogingen van de meerderheid hekelde om de hoofdindiender van het voorstel uit de commissie te weren. “Daarom moeten we hem in staat stellen aan de commissie deel te nemen. Daarom heb ik hem voorgesteld om deel uit te maken van de PS-delegatie die deel uitmaakt van de onderzoekscommissie. Ik stel hem een mandaat van de PS ter beschikking, indien mijnheer Maingain wil in eigen naam”, verklaarde ze in de wandelgangen.
Maingain verklaarde zijn antwoord in beraad te houden.

De plenaire Kamer moet donderdag nog definitief het licht op groen zetten voor de formele oprichting van de parlementaire onderzoekscommissie.

bron: Belga