Geluidshinder Brussels Airport – “N-VA communautariseert door dossier met belangenconflict”

Geluidshinder Brussels Airport - "N-VA communautariseert door dossier met belangenconflict"

Brussels minister van Leefmilieu, Céline Fremault (cdH) verwijt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport te communautariseren door een belangenconflict in te roepen over de afschaffing van de tolerantie tegenover de Brusselse geluidsnormen. Voor Fremault heeft de toegeeflijkheid ten opzichte van de luchtvaartmaatschappijen inzake geluidsoverlast lang genoeg geduurd. Minister Fremault besliste in juni om de administratieve tolerantie inzake de vliegroutes vanaf 1 januari 2017 op te schorten. Door die tolerantie mochten de vliegtuigen de geluidsnormen, daterend van 1999, overdag met 9 decibel en ’s nachts met 6 decibel overschrijden. De Raad van State verwiep intussen de klachten van verschillende luchtvaartmaatschappijen tegen deze beslissing, merkte Fremault op.

“De beslissing van de Vlaamse minister raakt dus kant noch wal. Het is duidelijk dat Ben Weyts op een verkeerd spoor zit nu hij onze wetgeving en ons besluit in een slecht daglicht probeert te stellen. Dit geluidsbesluit werd al vaak bestreden, maar kon sinds zijn inwerkingtreding in 2000 nog nooit ontkracht worden”, stelt de Brusselse minister.

Zij wordt bijgetreden door haar minister-president Rudi Vervoort (PS): “Ik heb altijd de voorkeur gegeven aan de politieke optie, de dialoog met onze collega’s, om deze situatie op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk bleek, was het gerecht de enige optie voor de vliegroutes boven Brussel. We moeten ervoor zorgen dat de nultolerantie wordt nageleefd ten gunste het welzijn van de Brusselaars, zoals dat voorzien is in ons regeerakkoord”.

Voor Céline Fremault houdt N-VA beter op met hier een communautaire kwestie van te maken en zou zich tot zijn federale regeringspartner MR moeten wenden: “De Franstalige liberalen zijn namelijk federaal bevoegd voor mobiliteit en zouden beter eindelijk echt aan een structurele en evenwichtige oplossing werken die zowél de dichtstbevolkte gebieden in Brussel als die in Vlaanderen ontziet”.

bron: Belga