Al 1.500 aanvragen voor Vlaams zorgkrediet

Al 1.500 aanvragen voor Vlaams zorgkrediet

Sinds september zijn er al zo’n 1.500 aanvragen voor het Vlaams zorgkrediet ingediend. In veruit de meeste gevallen (80 procent) gaat het om aanvragen van ouders om te zorgen voor hun kinderen jonger dan 12 jaar. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd bij het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Sinds september 2016 doven enkele bestaande stelsels van loopbaanonderbreking op Vlaams niveau uit. Voor het personeel van de openbare sector (Vlaamse overheid, onderwijs en lokale besturen) geldt sindsdien het nieuwe Vlaamse zorgkrediet.

In dat nieuwe systeem kunnen personeelsleden hun loopbaan enkel nog onderbreken om een opleiding te volgen of om voor iemand te zorgen. Aan de bestaande federale thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand) is niets veranderd. Die zijn blijven bestaan.

Met het Vlaams zorgkrediet krijgen personeelsleden recht op 18 maanden voltijds zorgkrediet, 36 maanden halftijds of 90 maanden lang 1/5de. Het krediet kan in 5 gevallen aangevraagd worden. Daarbij zijn er opvallende gelijkenissen met de federale thematische verloven. Het gaat om zorg voor een kind tot 12 jaar, zorg voor een kind met een handicap, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid, palliatieve zorg en voor het volgen van een opleiding.

Uit cijfers van het kabinet-Muyters blijkt nu dat er tussen augustus (de maand voor de effectieve invoering) en 23 november 1.483 aanvragen zijn ingediend. In veruit de meeste gevallen, 1.170 of bijna 80 procent, gaat het om ouders die vragen om te zorgen voor hun kind van minder dan 12 jaar. Daarnaast waren er 156 aanvragen voor het zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid, 118 aanvragen voor het volgen van een opleiding, 35 voor het zorgen voor een kind met een handicap en 4 voor palliatieve zorg.

bron: Belga