Aanvaring Flinterstar te wijten aan inschattingsfout gastanker

De gastanker Al Oraiq zou in oktober vorig jaar bij de aanvaring met de Flinterstar voor de kust van Zeebrugge een inschattingsfout hebben gemaakt. Dat blijkt uit het onafhankelijk onderzoeksrapport dat dinsdag door Philippe De Backer (Open VLD), staatssecretaris voor de Noordzee, zal bekend gemaakt worden. Op 3 oktober kwam de gastanker in aanvaring met de Nederlandse Flinterstar op de Noordzee. De Flinterstar zonk meteen, terwijl de Al Oraiq gehavend Zeebrugge kon bereiken. Slachtoffers waren er als bij wonder niet. Er werd meteen door toenmalig staatssecretaris van de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD) een onderzoeker aangesteld die nu zijn verslag klaar heeft. Het gaat om een onafhankelijk onderzoek, geen gerechtelijk. Er is dus niet nagegaan wie er aansprakelijk moet gesteld worden voor het ongeval.
Volgens het onderzoek zou de oorzaak vooral te wijten zijn aan het team op de brug van de LNG-tanker, met name de officier van wacht, de twee loodsen en de kapitein. Het team heeft de situatie, de snelheid en de afstand verkeerd ingeschat. Zo werd een boei aan de verkeerde kant gepasseerd.
Ook op de Flinterstar was het team niet aandachtig genoeg. Zo werden enkele radiosignalen gemist. En er waren nog enkele communicatieproblemen, ook taalgebonden problemen.
Het onderzoeksrapport formuleert ook een aantal aanbevelingen voor de Vlaamse en federale overheden. Voor de federale overheid wordt aanbevolen dat de route voor dergelijke schepen met grote diepgang in de toekomst “verplicht” dient te worden gemaakt bij de Internationaal Maritieme Organisatie in plaats van enkel “aanbevolenprioritair”.
Het is uiteindelijk de rechter die zich ten gronde zal moeten uitspreken. “We zullen er alles aan doen om kosten terug te vorderen bij de verantwoordelijken van het ongeval”, zegt staatssecretaris Philippe De Backer.

bron: Belga