Enkel Spaans populair als vierde taal in het middelbaar

Enkel Spaans populair als vierde taal in het middelbaar

Op enkele uitzonderingen na kiezen scholen enkel om Spaans aan te bieden als vierde taal in het secundair onderwijs. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Na de goedkeuring van de Talennota in 2013 was het voor scholen vanaf het schooljaar 2014-2015 mogelijk om alle levende talen aan te bieden in het secundair onderwijs. De Talennota is erop gericht de taalkennis van jongeren, zowel het Nederlands als andere talen, op te krikken. Het gaat onder meer over het ontwikkelen van taalbaden Nederlands, extra taallessen, lessen in vreemde talen en initiaties in andere talen in de kleuterklas.

Tijdens het schooljaar 2014-2015 was er één school die Chinees aanbood, voor twee leerlingen, maar dat was eenmalig. Sindsdien bieden scholen in Vlaanderen nog enkel Italiaans en Spaans als vierde taal aan. Zo’n 100-tal leerlingen volgden vorig schooljaar Italiaanse les, tegenover zo’n 4.000 leerlingen die zich verdiepten in de Spaanse taal.

“We zijn als partij altijd al een koele minnaar geweest van de uitbreiding van het aantal talen dat als vierde taal kan aangeboden worden” zegt Daniëls. “Niet alleen wij, ook de onderwijskoepels vonden dat het bestaand aanbod volstond en we voorspelden toen al dat er weinig interesse zou zijn voor andere talen. We moeten uiteraard wel blijven inzetten op kwalitatief Frans, Engels en Duits naast een hoogstaand Nederlands om onze leerlingen in Vlaanderen en de wereld kansen te geven”.

bron: Belga