BOIC heeft wind in de zeilen na geslaagde Spelen

Belga / B. Fahy

Het budget van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) gaat met 20% omhoog. De financiële injectie is te danken aan de sterke prestaties in Rio, waar Team Belgium boven de verwachtingen presteerde.

Op de voorbije Olympische Spelen kaapten de Belgische atleten zes medailles weg, een meer dan de officiële doelstelling en een verdubbeling in vergelijking met de oogst in Londen vier jaar eerder. «Bovendien waren het stuk voor stuk knappe prestaties», benadrukt Philippe Vander Putten, de CEO van het BOIC. «Het gevolg is dat we met een positief gevoel zijn teruggekeerd uit Brazilië.»

Een ander gevolg is dat de interesse van de bedrijfswereld is toegenomen. Terwijl de vijf belangrijkste sponsors hun engagement verlengd hebben tot Tokio 2020, heeft er zich met Toyota nog een zesde hoofdsponsor aangediend.

«Het is ons nog nooit overkomen dat een sponsor als Toyota zich spontaan aan onze deur komt melden», zegt Vander Putten. «Ons succes in Rio heeft hierbij natuurlijk enorm geholpen. Ik hoop tegen Pasen het maximumaantal van tien grote sponsors te hebben bereikt.»

De toegenomen interesse van geldschieters heeft zijn weerslag op het beschikbare budget. Voor de komende olympiade worden de werkingsmiddelen van het BOIC opgetrokken met 20%, wat de voorbereiding van de atleten ten goede komt. En onrechtstreeks dus ook de Belgische medaillekansen in Tokio.

«Er is altijd ruimte voor verbetering», zegt Eddy De Smedt, topsportdirecteur van het BOIC. «Maar wat in de aanloop naar Rio goed gewerkt heeft, blijft behouden en kan de komende jaren nog fijngeslepen worden. We zullen tijdens de voorbereiding op de Spelen in Tokio niets aan het toeval overlaten.»

Die voorbereiding is zelfs al begonnen. Zo organiseerde het BOIC eerder deze maand al een stage op Lanzarote (foto), een jaar vroeger dan anders.

«Normaal beginnen we pas het jaar nadien met de voorbereiding van de volgende editie», zegt Vander Putten, «maar de atleten en hun trainers vroegen ons om ook dit jaar nog een stage te organiseren. Dat getuigt van de positieve vibe waarmee iedereen is teruggekomen uit Brazilië.»

Het BOIC heeft zelfs al een lijst samengesteld van Belgische atleten die het potentieel hebben om in Tokio in de top acht te eindigen. «Uiteraard kan die lijst nog veranderen», klinkt het.»