Kazachgate – Meer transparantie moet afkoopwet redden

Kazachgate - Meer transparantie moet afkoopwet redden

De afkoopwet zal blijven, maar wel transparanter en wat beperkter dan nu. Dat hebben N-VA en CD&V laten verstaan in De Zevende Dag op één. Oppositiepartijen sp.a en Groen zijn bereid voor die bijsturing het resultaat van de onderzoekscommissie rond Kazachgate af te wachten, op voorwaarde dat in tussentijd niet meer geschikt wordt. De wet op de verruimde minnelijke schikking uit 2011 ligt sinds enkele maanden weer fors onder vuur. Voor de zomer noemde het Grondwettelijk Hof de wet deels ongrondwettelijk bij gebrek aan daadwerkelijke rechterlijke controle op de schikkingen. Bovendien staat intussen een onderzoekscommissie in de steigers naar de manier waarop de afkoopwet destijds tot stand kwam.

“Het makkelijkste zou zijn de boel af te schaffen, maar zo eenvoudig is het niet”, zei N-VA-Kamerlid Sophie De Wit in De Zevende Dag. Samen met CD&V’er Raf Terwingen beklemtoonde ze dat minnelijke schikkingen een waardevol instrument zijn in complexe dossiers waar zakenadvocaten niet zelden op verjaring spelen, wat leidt tot lange en dure procedures met een onzekere afloop. “Het biedt dus net de kans klassenjustitie te vermijden”, klonk het.

Oppositiepartijen Groen en sp.a zien dat anders. “Het zijn net de vette vissen met dure advocaten die hun strafproces kunnen afkopen. Anderen moeten wel langs de rechtbank”, zo verwoordde Dirk Van der Maelen (sp.a) het. Al pleit ook hij eerder voor het uitsluiten van zware financiële en fiscale misdrijven, dan voor een volledige schrapping van de afkoopwet.

Een inperking dus. “In 2011 zijn de feiten waarvoor schikken mogelijk werd zodanig uitgebreid, waardoor het in theorie zelfs mogelijk is voor feiten waar 15 tot 20 jaar gevangenisstraf op staat. Dat is veel te fors”, hekelde Groen-collega Stefaan Van Hecke. Hij kreeg daarbij steun van De Wit, die bijvoorbeeld omkoping opnieuw wil uitsluiten.

CD&V’er Terwingen bevestigde dan weer de nood aan meer transparantie. Niet alleen dringt het Grondwettelijk Hof daar op aan, het zou volgens hem ook het draagvlak vergroten. Concreet wil Terwingen dat schikkingen “een bepaalde publiciteit” zouden krijgen, zodat het grote publiek “weet waar men aan toe is en welke boetes er worden uitgesproken”.

De Wit en Terwingen beklemtoonden nog dat Justitieminister Koen Geens (CD&V) eerder al bijstuurde. Zo is schikken niet langer mogelijk nadat een rechter een eerste vonnis heeft uitgesproken en komt de schikking voortaan wel in het strafregister. Al blijft dat laatste voor sp.a en Groen nog te beperkt.

bron: Belga