Woonzorgcentra met kleine, huiselijke leefeenheden zijn werkbaarder voor personeel

Woonzorgcentra met kleine
Woonzorgcentra met kleine

Zorgverleners die in woonzorgcentra in kleine groepen van ouderen werken waar de thuissituatie zoveel mogelijk wordt benaderd, staan positiever ten aanzien van hun job dan collega’s in grotere leefgroepen. Toch ondervinden ze niet noodzakelijk minder stress. Dat blijkt uit onderzoek door Lander Vermeerbergen, Geert Van Hootegem en Jos Benders van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven. Dat zorgverleners positiever staan ten aanzien van werk in kleine groepen van ouderen die in een genormaliseerde omgeving fungeren is te verklaren doordat ze daar meer zelfstandigheid ervaren, het takenpakket gevarieerder is en ze meer betrokken zijn bij de ouderen. Ze staan er niet alleen in voor de lichamelijke zorgen, maar nemen ook sociale en huishoudelijke taken voor hun rekening.

Zorgverleners werken in deze kleinere leefgroepen echter vaker alleen, waardoor collegiale ondersteuning vaak uitblijft en de emotionele betrokkenheid sterker doorweegt. De onderzoekers pleiten er daarom voor om bindingen te creëren tussen kleinere leefeenheden, zodat de zorgverleners makkelijker bij elkaar terecht kunnen met vragen of bezorgdheden. De teams dienen ook samengesteld te worden uit medewerkers met verschillende achtergronden zodat ze elkaar kunnen aanvullen. Ook de inzet van meer personeel en vrijwilligers verhoogt de arbeidskwaliteit van de zorgverstrekkers.

Bron: Belga