Vlaamse sociale partners bereiken akkoord over opleiding en vorming

De Vlaamse werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over de opleiding en vorming voor mensen in loondienst. Het akkoord moet er onder meer voor zorgen dat werknemers zich vlot en permanent kunnen bijscholen en dat werkgevers kunnen rekenen op voldoende goed opgeleide werknemers. Het bestaande systeem van opleidingscheques wordt versterkt, het systeem van Betaald Educatief Verlof (BEV) blijft behouden, maar wordt verfijnd. Om de snel veranderende maatschappij en economie bij te benen, moeten werknemers zich permanent kunnen bijscholen. Dat is niet alleen in het belang van de werknemer zelf, maar ook van de werkgever en de arbeidsmarkt in het algemeen. Daar zijn werkgevers en werknemers het over eens. Maar het is niet altijd eenvoudig om de belangen van alle betrokkenen in balans te houden of om bijvoorbeeld ook laaggeschoolde werknemers mee te krijgen in trajecten van permanente vorming. Toch zijn de Vlaamse sociale partners erin geslaagd een akkoord te bereiken dat bestempeld wordt als “een win-win voor iedereen”.

Het bereikte akkoord voorziet onder meer in een versterking van het systeem van de opleidingscheques, cheques die gebruikt kunnen worden om de kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen te betalen. De tijd dat opleidingscheques gebruikt konden worden voor het volgen van eender welke cursus (gaande van een wijncursus tot een cursus bloemschikken) ligt al even achter ons. Bedoeling is om de cheque te behouden als instrument om de vorming en opleiding van werknemers te versterken. De bestaande focus op kortgeschoolden wordt behouden en nog versterkt. Zo is het de bedoeling de aanvraagprocedure nog te vereenvoudigen om zo de drempel nog te verlagen.

Het systeem van het Betaald Educatief Verlof (BEV) wordt dan weer verfijnd. Opleidingen moeten echt dienen om de werknemer te versterken, om de competenties in een bedrijf te verbeteren en/of om op lange termijn de kansen van een werknemer op de arbeidsmarkt te bestendigen of verhogen. Het systeem moet ook transparanter worden en moet beter gemonitord worden.

De Vlaamse sociale partners willen het akkoord zo snel mogelijk in bindende afspraken gieten. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en Vlaams minister-president Geert Bourgeois hebben de sociale partners alvast uitgenodigd om het akkoord volgende week te komen toelichten.

bron: Belga