“Site Parking C wordt niet voor symbolische euro verkocht”

Site Parking C wordt niet voor symbolische euro verkocht

De Stad Brussel weerlegt de berichten in Het Laatste Nieuws dat de site van Parking C voor een symbolische euro werd verkocht aan ontwikkelaar Ghelamco. De overeenkomst die gesloten werd met Ghelamco is een tijdelijke erfpachtovereenkomst die de site voor een duur van 99 jaar en voor één euro per jaar ter beschikking stelt. Na afloop van die termijn komen het terrein en de gebouwen toe aan de Stad Brussel, stelt de stad in een persbericht. In ruil voor de goedkope terbeschikkingstelling moet Ghelamco op eigen kosten en op eigen risico het voetbalstadion en het publiek toegankelijk park met een oppervlakte van circa 160.000 m2 bouwen en uitbaten. Er moet ook een parking van 10.000 plaatsen voorzien worden tegen EURO 2020.

“Een nauwkeurige timing en financiële waarborgen zijn uiteraard voorzien om een strikte naleving van de verplichtingen ten laste van de ontwikkelaar te waarborgen”, stelt de Stad Brussel. Het publieke park werd oorspronkelijk gelanceerd als ‘innovatiecampus’, maar daar lijkt geen sprake meer van. Zelfs een luxehotel in het park behoort tot de mogelijkheden stelde Het Laatste Nieuws, al is dat volgens de Stad een illusie. “De Brusselse bedrijfswereld weet dat de economische winstgevendheid van de hotelsector zeer onzeker is.”
Er komt ook geen groot kantoorgebouw op de site, beweert de Stad. Het moet een gebouw worden dat bestemd is om een gemengde economische activiteit met betrekking tot sport, sociaal-culturele diensten en nieuwe technologieën te huisvesten.

bron: Belga