Online erfenissimulator berekent uw nalatenschap

Online erfenissimulator berekent uw nalatenschap

Wikifin.be, de informatiesite van de overheid over financiële zaken, heeft een erfenissimulator gelanceerd. Daarmee kan iedereen nagaan hoe zijn/haar nalatenschap zal verdeeld worden na overlijden en hoeveel successierechten erop betaald moeten worden. Bedoeling is de Belgen aanzetten zich tijdig te informeren. De erfenissimulator werkt eenvoudig. Het volstaat te surfen naar wikifin.be/erfenissimulator en daar een stamboom en een schatting van de bezittingen in te vullen. Vervolgens krijgt de gebruiker een overzicht van zijn totale vermogen en hoe dat verdeeld wordt bij overlijden. Er volgt ook een raming van hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen.

De erfenissimulator geeft weer hoe een nalatenschap zou verdeeld worden als er geen testament is of geen schenkingen tijdens het leven werden gedaan. Met andere woorden: hoe ziet de erfenis eruit als er nog niets specifiek geregeld is. Wie een en ander liever anders zou zien, kan vervolgens professionele hulp inroepen van bijvoorbeeld een notaris. De notarissenfederatie heeft meegewerkt aan de site.

bron: Belga