Nationaal register voor tolken en gerechtsdeskundigen gelanceerd

Nationaal register voor tolken en gerechtsdeskundigen gelanceerd

Vanaf vandaag/vrijdag moeten gerechtsdeskundigen, vertalers, tolken en vertalers-tolken zich registreren voor het nationaal register voor tolken en gerechtsdeskundigen. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bekendgemaakt. Het register moet een “kwaliteitslabel” zijn dat de objectieve rol van de deskundige in de rechtszaal waarborgt. Op dit moment bestaat er nog geen transparant en centraal systeem om gerechtsdeskundigen, vertalers of tolken aan te stellen bij rechtszaken en verhoren. Dit deed in sommige gevallen het vermoeden van belangenvermenging rijzen.
Met deze nieuwe wet, die op 1 december van kracht zal gaan, wil minister Geens naar een “objectief” en “transparant” systeem gaan.
Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken zal enerzijds duidelijk maken welke deskundige beschikbaar is en wie optreedt in strafrechtelijke en burgerlijke zaken.
Daarnaast moet het nationaal register ook een transparant kwaliteitslabel zijn voor onpartijdige deskundigen, zegt minister Geens. De federale overheidsdienst Justitie zal daarom 6.600 deskundigen uit de strafrechtelijke pijler en evenveel uit de burgerrechtelijke procedure aanschrijven om zich via de webapplicatie te registreren. Die registratie kan vanaf vandaag/vrijdag.
Een aanvaardingscommissie, bestaande uit magistraten, de FOD Justitie en experts, gaat dan na of de deskundige aan de nodige voorwaarden – opleiding en ervaring – voldoet. Wie toelating krijgt, komt vanaf maart 2017 terecht in het uiteindelijke nationale register. Wie opgenomen wordt in het register voor de beëdigd vertaler, tolk en vertaler-tolk krijgt bovendien een identificatienummer en legitimatiekaart.
In maart van dit jaar bleek uit een audit van de onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) nog dat de voorzitters van de vrederechters en de politierechters geen beleid voeren om “belangenvermenging bij het aanstellen van deskundigen te voorkomen”. Die audit kwam er na klachten over de mogelijke partijdigheid van gerechtelijke deskundigen.

bron: Belga