Kazakhgate – Ecolo in Ukkel vraagt De Decker tevergeefs stap opzij te zetten als burgemeester

Kazakhgate - Ecolo in Ukkel vraagt De Decker tevergeefs stap opzij te zetten als burgemeester

In Ukkel heeft Ecolo Armand De Decker donderdagavond gevraagd om een stap opzij te zetten als burgemeester. De MR-politicus weigerde, en wees erop dat het gerechtelijk onderzoek naar ‘Kazachgate’ nog loopt.
De Decker maakte van de gelegenheid gebruik om te herhalen dat er hem “absoluut niets” te verwijten valt en dat hij blij is met de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die klaarheid kan brengen in het dossier.
Thibaud Wyngaard van Ecolo voerde aan dat de inwoners van Ukkel duidelijkheid willen over de rol die Armand De Decker speelde in ‘Kazachgate’, dat draait rond de manier waarop de afkoopwet tot stand is gekomen, gezien de verantwoordelijkheden die hij heeft in Ukkel.
“De MR vindt dat u niet waardig genoeg meer bent om de partij te vertegenwoordigen, maar u vertegenwoordigt nog altijd de inwoners van Ukkel, dat is moeilijk te begrijpen. (…) In het belang van de stad, haar imago, de mensen en de sereniteit van onze debatten en ons bestuur, denken wij dat het goed zou zijn als u een stap opzij zet, totdat er volledige duidelijkheid is in deze zaak”, aldus Wyngaard.

bron: Belga