Gouverneur Decaluwé pleit opnieuw voor nultolerantie alcohol

Gouverneur Decaluwé pleit opnieuw voor nultolerantie alcohol

Als het van West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé afhangt, komt er een nultolerantie op alcohol voor bestuurders. Dat zegt hij aan de vooravond van de Verkeersveilige Nachten, waarmee in West-Vlaanderen de winterversie van de BOB-campagne op gang wordt getrokken. Op initiatief van gouverneur Decaluwé organiseert West-Vlaanderen opnieuw twee opeenvolgende Verkeersveilige Nachten. West-Vlaanderen neemt daarmee al jaren een voortrekkersrol op. Naar aanleiding van Verkeersveilige Nachten roept de gouverneur op om harder op te treden tegen alcohol- en drugsmisbruik in het verkeer, zowel preventief als reactief. “Het belangrijkste van dit initiatief is uiteraard sensibiliseren. Er vallen nog steeds te veel slachtoffers op West-Vlaamse wegen”, zegt Decaluwé. De gouverneur herhaalt zijn oproep om strenger op te treden tegen alcoholmisbruik in het verkeer. Als het van Decaluwé afhangt, komt er een nultolerantie, waarmee het maximale alcoholgehalte tot quasi nul wordt herleid. Vorig jaar leidde dat tot een discussie waarbij het eten van een likeurpraline of saus waar drank in zit in vraag werd gesteld. “Ook is er het rijbewijs met punten. Het is tijd dat er een knoop wordt doorgehakt daarin”, zegt de gouverneur.

In West-Vlaanderen werken alle lokale politiezones en de federale politie mee aan de campagne. De nadruk ligt traditioneel op alcohol en drugs, en op de naleving van de reglementaire snelheid. “We willen ook mobiele controles, want via sociale media is iedereen meteen op de hoogte van de controles”, zegt Decaluwé.

bron: Belga