CD&V over mystery calls: “Minister Peeters voert uit wat resolutie vraagt”

CD&V over mystery calls: "Minister Peeters voert uit wat resolutie vraagt"

De Kamerfractie van CD&V reageert verbaasd op de kritiek van coalitiepartners N-VA en Open Vld op de mogelijkheid die minister van Werk Kris Peeters wil creëren om mystery calls uit te voeren. “Minister Peeters voert exact uit wat in een resolutie tegen discriminatie op de arbeidsmarkt staat die de Kamer heeft goedgekeurd”, zeggen de Vlaamse christendemocraten. In mei 2015 nam de Kamer een resolutie aan die de strijd aanbond met discriminatie op de publieke en private arbeidsmarkt. De initiatiefnemers waren Vincent Van Quickenborne (Open Vld), Nahima Lanjri (CD&V), Zuhal Demir (N-VA) en David Clarinval (MR). De tekst voorzag in drie maatregelen: gerichte controles binnen de publieke sector, zelfregulering in de private sector en een procedure waarbij de overheid gerichte controles kan uitvoeren bij hardleerse private bedrijven.

Daarbij werd afgesproken dat er een sluitstuk moet worden voorzien, legt Lanjri uit. “Er kan geen sprake van zijn dat de inspectie zomaar in het wilde weg mystery calls gaat uitvoeren, maar er moet een stok achter de deur zijn. En daarvoor moet er een wettelijk kader worden uitgewerkt. DIt is dus compleet in uitvoering van de resolutie”. De CD&V’ster merkt bovendien op dat de initiatiefnemers twee maanden geleden nog een gezamenlijk persbericht rondstuurden om aan te klagen dat de uitvoering van de resolutie niet snel genoeg vooruit ging.

Die tekst voorziet in een “trechtersysteem”, aldus Lanjri. In eerste instantie mikt de resolutie op zelfregulering van sectoren om discriminatie te bannen. Dat kan op allerlei manieren, zoals sensibilisering en een charter. Sectoren kunnen overigens zelf mystery calls organiseren. “Federgon doet dat”, weet het Kamerlid.

Indien sectoren nadien vaststellen dat bedrijven toch blijven discrimineren, dan kunnen ze dat doorgeven aan de inspectie. Die zal dan contact opnemen met de bedrijven en ze de kans geven “zich te herpakken”. “Ze krijgen dus nog een herkansing”, gaat Lanjri voort. Als die stap vruchten afwerpt, is de kous af. Maar als de bedrijven er blijven “hun voeten aan vegen”, dan zal de inspectie anonieme controles kunnen uitvoeren. De inspectie zal overigens niet zelf een oordeel vellen, maar eventuele bewijzen doorspelen naar het parket.
Die mystery calls zijn dus ook niet voor morgen, maar om “het sluitstuk mogelijk te maken” voor hardleerse bedrijven, moet de administratie volgens Lanjri worden voorbereid.

bron: Belga