“Bewakingsagenten zullen preventieve sweepings kunnen uitvoeren”

Bewakingsagenten zullen preventieve sweepings kunnen uitvoeren

De hervormde wet voor private bewakingsagenten, die vandaag op het kernkabinet werd goedgekeurd, voorziet erin dat bewakingsfirma’s voortaan ook preventieve sweepings kunnen uitvoeren voor de overheid. Ook het opsporen van mensen die illegaal de zeehaven proberen binnen te geraken, zal aan het takenpakket van de bewakingsfirma’s worden toegevoegd. Dat zegt Danny Vandormael, voorzitter van de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO). De beroepsfederatie is verheugd dat de federale regering met dit nieuwe wetsontwerp de bevoegdheden voor bewakingsagenten moderniseert. Bewakingsagenten zullen volgens BVBO onder meer ook technische ondersteuning kunnen bieden aan politie, brandweer en civiele bescherming. Ze zullen ook kunnen worden ingezet om de bewaking van een veiligheidszone op zich te nemen in geval van rampen, ontploffingen, brand of andere noodsituaties. Ook bij evenementen kan een beroep gedaan worden op de bewakingsfirma’s om in te staan voor de bewaking binnen een veiligheidszone.

Vandormael is blij dat de hervormde wet – de vorige dateerde van 1990 – een bestendiging is van het verbeterde imago van bewakingsfirma’s. “Dit is een kentering in de appreciatie van de overheid voor onze professionaliteit. Deze tekst is geschreven met het oog op samenwerking”, aldus de BVBO-voorzitter. Door de taken van bewakingsfirma’s uit te breiden, wil minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de politie ontlasten en hen meer laten focussen op de kerntaken.
Het definitieve akkoord wordt zaterdagmiddag om 11.30 uur voorgesteld op het kabinet-Jambon aan de Wetstraat 2.

bron: Belga