“Regering maakt van Dienst Vreemdelingenzaken ‘integratiepolitie'”

Regering maakt van Dienst Vreemdelingenzaken 'integratiepolitie'

De Migratiecoalitie, een verbond van verschillende ngo’s, heeft scherpe kritiek op het wetsontwerp dat de nieuwkomersverklaring als verblijfsvoorwaarde oplegt, waar de Kamer donderdag over stemde. Doorn in het oog is vooral de bevoegdheid van “integratiepolitie” die de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) krijgt. De nieuwe wet bepaalt niet alleen dat bepaalde nieuwkomers een nieuwkomersverklaring zullen moeten ondertekenen. DVZ zal ook de bevoegdheid van een soort “integratiepolitie” krijgen, die na één jaar verblijf en dan nog eens vier jaar later een “integratietoets” zal doen. Een groep nieuwkomers moet zo zijn integratie aantonen, zoniet krijgen ze het bevel het grondgebied te verlaten.

De Migratiecoalitie spreekt van “een draak” van een wet. “Het geeft de indruk aan de publieke opinie dat het een bijdrage zou zijn aan de opbouw van onze samenleving in diversiteit. De facto maakt de wet de nieuwkomer van bij zijn intrede verdacht én geeft het de staatssecretaris een extra discretionaire bevoegdheid om iemands integratieproces gedurende vijf jaar op de weegschaal te leggen. Het enige resultaat van deze wet, is een extra stok achter de deur voor de DVZ.”

De Migratiecoalitie is bezorgd over het opleggen van ongeschreven vereisten en verwachtingen, die verder gaan dan het naleven van de wet, aan specifieke categorieën van inwoners. “Bij ontstentenis van transparante en objectiveerbare criteria institutionaliseert dit rechtsonzekerheid en zet het de deur open voor discriminatie en willekeur. Bovendien verwachten we van de regering om in de eerste plaats zelf inspanningen te leveren om obstakels voor integratie uit de weg te ruimen: inzake huisvesting, arbeidsmarkt, taalcursussen, enzovoort.”

De Migratiecoalitie bestaat uit 11.11.11, het Minderhedenforum, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Samenlevingsopbouw Brussel, Netwerk tegen Armoede, Caritas International en ORBITvzw.

bron: Belga