Overheid gaat kwaliteit sociale secretariaten nauwer opvolgen

Overheid gaat kwaliteit sociale secretariaten nauwer opvolgen

Er komt een kwaliteitsbarometer om de werking van de erkende sociale secretariaten nauwer op te volgen en te toetsen aan een reeks prestatiecriteria. De sector vraagt daar zelf om, aldus minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). De federale ministerraad stemde donderdag in met het koninklijk besluit dat de basis vormt voor de kwaliteitsbarometer. Het gaat om een reeks prestatiecriteria waaraan de secretariaten ometen voldoen. Het is de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid die zal nagaan of de criteria worden nageleefd.

Concreet zal de barometer onder meer helpen nagaan of de berekening van de werknemersbijdragen correct verloopt en of hun sociale rechten gegarandeerd worden. Het moet ook leiden tot een betere kwaliteit van de behandeling en de uitwisseling van gegevens tussen de erkende sociaal secretariaten en de openbare instellingen van sociale zekerheid.

bron: Belga