Orde van Malta reageert voor het eerst op Kazachgate

Orde van Malta reageert voor het eerst op Kazachgate

De Orde van Malta, die de jongste dagen meermaals opdook in de berichtgeving rond Kazachgate, reageert donderdag voor het eerst zelf in een persbericht. De organisatie geeft meer duidelijkheid bij haar werking en laat verstaan dat ze al sinds de jaren ’80 “officiële betrekkingen” onderhoudt met de Belgische regering. In kader daarvan zijn er ook contacten geweest met Armand De Decker en Didier Reynders, luidt het. De Orde van Malta ging de jongste dagen meermaals over de tongen als het ging om Kazachgate. De organisatie zou een rol gespeeld hebben bij de contacten tussen verschillende spilfiguren uit het dossier. Donderdag ontstond ook even ophef over een decoratie van de Orde van Malta voor Francis Delperée, die de onderzoekscommissie rond Kazachgate zal voorzitten.

In een persbericht reageert de orde nu zelf. Daarin beklemtoont de organisatie dat ze vooral bezig is met liefdadigheid en in dat verband al sinds halfweg de jaren ’80 officiële betrekkingen onderhoudt met de Belgische regering. “In het kader van hun functies” had de orde zo ook contacten met “verschillende politieke persoonlijkheden” onder wie oud-senator Armand De Decker en MR-vicepremier Didier Reynders.

Tegelijk beklemtonen zowel de orde als de Belgische Vereniging van de leden van de Orde van Malta “na controles” dat ze nooit giften gedaan hebben aan de Fondsen Prinses Lea van België. “Dit kan met zekerheid bevestigd worden door bedoelde fondsen”, klinkt het.

Subsidies kreeg de Belgische afdeling de voorbije tien jaar wel. Het geld ging naar ziekenhuisinfrastructuur in Congo (DRC) en Palestina. En dat sinds 2006, “dus lang vóór de recente perspublicaties”. In totaal gaat het om 1,479 miljoen euro, “goedgekeurd door de publieke instanties hiervoor bekwam van de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking”.

Meer algemeen schetst het persbericht de Orde van Malta als “een religieuze instelling, rechtspersoon naar internationaal publiekrecht, erkend als soevereine staat door meer dan 100 landen, waarvan de helft leden zijn van de Europese gemeenschap en de Europese gemeenschap zelf. De orde van Malta wordt officieel vertegenwoordigd bij de Verenigde Naties en de Raad van Europa”. “De Orde is actief in 120 landen en telt 13.500 leden, 100.000 vrijwilligers en bezoldigden (de meesten zijn artsen)”, luidt het voorts.

De Belgische afdeling bestaat sinds 1930 en ondersteunt onder meer dagopvangcentra, jeugdkampen voor kinderen met een handicap en de omhaling van materiaal om hulp te bieden aan de armsten en vluchtelingen. De financiering komt voornamelijk van giften van de leden, publieke en private fondsen en specifieke fondsen voor onder andere de dagcentra. De rekeningen worden geauditeerd en gepubliceerd door de Nationale Bank, aldus nog het persbericht.

bron: Belga