Kwart slachtoffers van familiaal geweld zoekt geen hulp

Kwart slachtoffers van familiaal geweld zoekt geen hulp

Een kwart van de slachtoffers van intrafamiliaal geweld of partnergeweld zoekt geen hulp. Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid, in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. “Het blijkt nog steeds moeilijk voor slachtoffers om het taboe op intrafamiliaal geweld te doorbreken. Iedereen bewustmaken blijft daarom belangrijk”, zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in een persbericht.

Meer dan anderen hebben slachtoffers van intrafamiliaal geweld een zwak sociaal netwerk. Toch zijn informele netwerken zoals familie en vrienden meestal het eerste contactpunt voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld en partnergeweld, eerder dan formele diensten zoals een medische dienst of de politie, klinkt het.

Het hoeft niet te verbazen dat slachtoffers vaker dan anderen een psycholoog raadplegen. Wel valt op dat ze ook vaker een homeopaat of acupuncturist bezoeken en meer alternatieve geneesmiddelen gebruiken. “Misschien nemen slachtoffers eerder hun toevlucht tot deze zelfgekozen behandelingen omdat ze op die manier hopen te vermijden dat het intrafamiliaal of partnergeweld bekendraakt?” zegt Stevens, die vindt dat de gezondheidszorg dit soort problemen meer bespreekbaar moet maken.

Het onderzoek toonde tot slot aan dat er een duidelijk verband is tussen intrafamiliaal geweld of partnergeweld en een slechtere gezondheid, zowel bij slachtoffers als bij daders. Slachtoffers worstelen meer met psychische problemen, zoals depressieve gevoelens. Ook hun lichamelijke gezondheid is slechter. Ook al toonde het onderzoek geen causaal verband aan, de onderzoekers hebben wel sterke vermoedens dat het een het gevolg is van het ander.

bron: Belga