Brussels gewest organiseert geen slachthuis meer tijdens Offerfeest

Brussels gewest organiseert geen slachthuis meer tijdens Offerfeest

De Brusselse regering heeft donderdag beslist om geen slachthuis meer te organiseren voor het islamitische Offerfeest. De regering besliste eveneens om thuisslachtingen te verbieden. Het transport van dieren door niet-professionele vervoerders was reeds verboden. De beslissing om geen modulair slachthuis meer te organiseren vanaf de volgende editie van het Offerfeest in 2017 betekent dat voortaan geen rituele slachtingen (zonder verdoving) meer plaatsvinden georganiseerd door het Brussels gewest.

De Brusselse regering zet de dialoog verder met de moslimgemeenschap rond het geven van giften als alternatief. Een gift voor de minstbedeelden is in vele Europese landen een courante praktijk. De beslissing is gebaseerd op het feit dat in 2016 slechts 655 personen een aanvraag indienden voor het slachten van een schaap in het modulair slachthuis. De vraag is dus tanende. In 2014 werden er in Brussel nog zo’n 2.200 schapen geslacht tijdens het Offerfeest.

De Brusselse regering zal in samenspraak met de gemeenten en de politiezones het totaalverbod op thuisslachtingen verder toelichten. Ook het transport van dieren door particulieren is verboden, luidt het in een mededeling.

bron: Belga