Van Biesen (Open Vld) in de fout met “Marokko-uitspraak”, maar vermijdt ernstige sanctie

Van Biesen (Open Vld) in de fout met "Marokko-uitspraak"

Kamerlid Luk Van Biesen is in de fout gegaan met zijn “Marokko-uitspraken”, maar vermijdt een ernstige sanctie. Dat heeft de statutaire commissie van Open Vld beslist, nadat partijvoorzitster Gwendolyn Rutten klacht tegen Van Biesen had ingediend. Indien Van Biesen zich houdt aan een schriftelijke verklaring die hij heeft onderschreven, kan de partijvoorzitster het incident als gesloten beschouwen. Van Biesen kwam onder vuur te liggen nadat hij in de Kamer aan de basis lag van een racistisch incident. Hij zou sp.a-fractieleidster Meryame Kitir hebben toegesnauwd terug te keren naar Marokko. Zelf hield Van Biesen vol dat zijn woorden verkeerd waren begrepen. Na een gesprek met Kitir gaf Van Biesen daags nadien aan spijt te hebben van “de kwetsende en beschuldigende woorden”.

Het incident viel niet in goede aarde aan de Melsensstraat, het hoofdkwartier van de Vlaamse liberalen. Dat verbeterde er niet op toen Van Biesen in een interview met De Morgen zijn beruchte uitspraak ontkende. “Klopt niet, er was geen vleugje racisme mee gemoeid”, zei Van Biesen. Het was voor partijvoorzitster Rutten alvast aanleiding om naar de statutaire commissie van de Vlaamse liberalen te stappen.

Die oordeelde dat Van Biesen in de fout ging “door herhaaldelijk onvoorzichtige en ondoordachte uitspraken te doen waarvan sommige indruisen tegen de grondbeginselen van Open Vld”. Het Kamerlid kon een “ernstige, effectieve sanctie” vermijden door schriftelijk te verklaren dat hij met zijn uitspraken nooit enige racistische intentie heeft gehad en dat het nooit de bedoeling was geweest om mensen in een economische of andere context te categoriseren of te associëren met hun afkomst.

“Luk Van Biesen heeft deze verklaring erkend en onderschreven”, luidt het. Rutten kan “op grond van die verklaring en indien Van Biesen zich in zijn houding en uitspraken daar volledig naar schikt, dit incident als gesloten beschouwen”. Beide protagonisten leggen geen verdere verklaringen af.

bron: Belga