Tekort van 22.000 rusthuisbedden in Vlaanderen

Tekort van 22.000 rusthuisbedden in Vlaanderen

Vlaanderen vergrijst zo snel dat het tekort aan rusthuisbedden steeds nijpender wordt. Een studie van de VUB toont aan dat er op dit moment 22.000 rusthuisbedden minder zijn dan de overheid zelf nodig acht, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen vandaag. Hoewel er in Vlaanderen nooit méér rusthuisbedden hebben gestaan dan de 75.000 van vandaag, zijn dat er nog altijd veel te weinig. Omdat we steeds ouder worden, is er nood aan 22.000 bijkomende plaatsen. De Vlaamse overheid had voor zichzelf een cijfer van nagenoeg 100.000 bedden vooropgesteld, maar komt daar in de verste verte niet aan.

“In absolute cijfers wordt er wel bijgebouwd en daar verwijst de regering ook graag naar, maar in verhouding gaan we er door de snelle vergrijzing flink op achteruit”, zegt VUB-professor gerontologie Christel Geerts, die eveneens sp.a-politica is. “In 2008 hadden we een vijfde rusthuisbedden minder dan nodig was. Nu bedraagt het tekort al een kwart.” Ook op het vlak van “flankerende maatregelen”, het inzetten op betere thuiszorg om bejaarden buiten de dure rusthuizen te houden, schieten we volgens de prof tekort.

Dat alles zorgt voor lange wachtlijsten. “Wie niet zwaar zorgbehoevend is, kan niet meer in een rusthuis terecht. Maar zelfs tienduizenden zwaar zorgbehoevende bejaarden hebben momenteel nergens plaats. Dit leidt tot schrijnende toestanden voor die mensen en hun mantelzorgers”, aldus Geerts.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) laat een onderzoek uitvoeren naar de zorgprognoses, zodat hij het aanbod beter kan afstemmen op de vraag.

bron: Belga