Peter Van Rompuy (CD&V) wil gegarandeerd aanbod van vrijwillige burgerdienst

Peter Van Rompuy (CD&V) wil gegarandeerd aanbod van vrijwillige burgerdienst

Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) wil elke jongere tussen 18 en 25 jaar een gegarandeerd aanbod doen tot een vrijwillige burgerdienst van 1 jaar. “Onze maatschappij heeft nood aan plekken waar alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten. Eén van de plaatsen waar dit vroeger gebeurde, was de verplichte legerdienst. De vrijwillige burgerdienst zou zo’n nieuwe ontmoetingsplaats creëren, waar jongeren gezamenlijk burgerzin kunnen ontwikkelen door te participeren aan maatschappelijke projecten”, aldus Van Rompuy. Van Rompuy benadrukt dat het gaat om een volledig vrijwillige burgerdienst. “Maar om een evenwichtige deelname van alle lagen uit de samenleving na te streven, is een gegarandeerd aanbod nodig”, klinkt het.

Als het van Van Rompuy afhangt, zou elke jongere tussen 18 en 25 jaar een uitnodiging krijgen voor een kennismakingsdag waarbij de vrijwillige burgerdienst wordt voorgesteld.

Daarnaast is een wettelijk statuut vereist om onthaalorganisaties te ondersteunen om plaatsen aan te bieden aan de gemotiveerde jongeren. Daarbij kan volgens Van Rompuy vertrokken worden vanuit het bestaande statuut voor de vrijwillige legerdienst (10 euro per dag, mobiliteitsvergoeding, verzekering).

Het doel van een gegarandeerd aanbod van een vrijwillige burgerdienst is om tegen 2020 10.000 Belgische jongeren tussen 18 en 25 aan een burgerdienst te laten deelnemen.

Van Rompuy zal zijn voorstel dit weekend voorleggen aan het CD&V-congres. Als het wordt aangenomen, wil Van Rompuy bijkomende stappen zetten in het Vlaams Parlement en de Senaat.

bron: Belga