Parlementaire onderzoekscommissie gaat “Kazachgate” uitpluizen

Parlementaire onderzoekscommissie gaat "Kazachgate" uitpluizen

Er komt een parlementaire onderzoekscommissie naar “Kazachtgate”. Dat is de conferentie van de voorzitters in de Kamer woendag overeengekomen. Het dossier draait rond de manier waarop de zogenaamde afkoopwet tot stand is gekomen. Een werkgroep binnen de schoot van de conferentie vergadert donderdag om de modaliteiten van de onderzoekscommissie af te spreken. Het dossier draait over de totstandkoming van de verruimde minnelijke schikking. Na berichten in de media zijn grote vragen gerezen bij de snelheid waarmee het voorstel in 2011 groen licht kreeg in het parlement. Gewezen Senaatsvoorzitter Armand De Decker zou daarbij lobbywerk hebben verricht om spoed achter de behandeling te zetten. Zelf ontkent De Decker dat.

Dat zou zijn gebeurd op instigatie van de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy. De Kazachse president zou de toewijzing van een opdracht aan luchtvaartbedrijf EADS hebben laten afhangen van steun aan de Belgisch-Kazachse miljardair Patokh Chodiev. Die werd in ons land vervolgd, maar kon door de afkoopwet zijn vervolging “afkopen”.

De oppositie drong al langer aan op een onderzoekscommissie. De meeste oppositiepartijen ondertekenden dan ook een voorstel van Olivier Maingain (DéFI) en Marco Van Hees (PVDA) om zo’n commissie op te richten. Mogelijk zetten de meerderheidspartijen eveneens hun handtekening onder die tekst.

De MR had eerder laten verstaan zich niet te verzetten tegen de oprichting – De Decker maakt deel uit van de Franstalige liberalen – en voor aanvang van de conferentie van de voorzitters liet N-VA-fractieleider Peter De Roover dat de deur wagenwijd openstaat. De groene fractieleider Kristof Calvo reageert tevreden. “Het belangrijkste is dat de onderzoekscommissie er komt. Het is een affaire die meer dan onze bijzondere aandacht verdient. Er rijzen vragen over de rol van velen”, aldus Calvo.

bron: Belga