‘Melding van wolf in bossen van Nassogne is geloofwaardig’

De doortocht van een wolf in de bossen van Nassogne (provincie Luxemburg), zoals half oktober gemeld door jagers, is geloofwaardig. Dat heeft de Waalse minister van Natuur René Collin (cdH) geantwoord in een commissie van het Waals parlement, op basis van onderzoek door het departement Natuur en Bos. De aanwezigheid van geïsoleerde wolven werd reeds waargenomen in gebieden die aan Wallonië grenzen. Ze komen uit Polen of het massief van Alpen en Apennijnen. Ambtenaren van Natuur en Bos ontvingen vorig jaar een inlichting dat in Frankrijk een wolf werd waargenomen.

“Het is op die basis dat het geval van Nassogne werd gedocumenteerd. De geobserveerde elementen zijn coherent: zowel wat de fysieke karakteristieken als het gedrag betreft. De waarneming is geloofwaardig”, antwoordde minister Collin op vragen van Virginie Defrang-Firket (MR) en François Desquesnes (cdH).

Het betreft een grillig individu “dat algemeen zeer discreet is”, een slechts een “miniem” aanvalsrisico inhoudt voor de dierenstapel. De Waalse context is bovendien erg verschillend van de bergen, waar grote kuddes schapen zonder toezicht leven. “Maar een procedure voor schadeloosstelling moet worden onderzocht”, erkende de minister.

De validering van een waarneming vergt meer tijd en we mogen zeker geen geruchten verspreiden, hield de Waalse bewindsman nog een slag onder de arm. De wolf is een beschermde diersoort in Europa door de conventie van Bern en de habitat richtlijnen.

bron: Belga