Luchtvervuiling verantwoordelijk voor 470.000 vroegtijdige overlijdens in Europa

Luchtvervuiling verantwoordelijk voor 470.000 vroegtijdige overlijdens in Europa

De luchtkwaliteit in Europa is de laatste jaren verbeterd, maar het tempo van dat proces is te traag om onaanvaardbare schade aan de menselijke gezondheid en het milieu te vermijden. Dat zegt het Europees Milieuagentschap (EEA) vandaag. In 2013 was luchtvervuiling verantwoordelijk voor naar schatting 467.000 vroegtijdige overlijdens in 41 Europese landen. Volgens de Belg Hans Bruyninckx, directeur van het Milieuagentschap, zullen overheden, bedrijven, burgers en onderzoekers een tandje moeten bijsteken. “We moeten de basisoorzaken van luchtvervuiling aanpakken, en daarom is een fundamentele en vernieuwende ommezwaai nodig op het vlak van mobiliteit, energie en voedselsystemen”, aldus Bruyninckx.

Het EEA noemt luchtvervuiling in het domein van het milieu “het voornaamste gevaar voor de gezondheid in Europa”. In zijn rapport neemt het Agentschap de periode van 2000 tot 2014 onder de loep. Voor de analyse werden data gebruikt van meer dan 400 meetstations van steden over heel Europa. Ondanks een positieve evolutie werd 85 procent van de stadsbevolking in de EU in 2014 blootgesteld aan vervuiling door fijne deeltjes op niveaus die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) inschat als schadelijk voor de gezondheid. De WHO hanteert weliswaar striktere standaarden dan de EU.

Vervuiling door fijne deeltjes, stikstofdioxide en ozon bij de grond veroorzaken ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten en kanker en verkorten het leven, aldus het EEA.

Europees commissaris voor het Milieu Karmenu Vella zei vandaag dat de Commissie luchtkwaliteit hoog op de politieke agenda zal houden. Hij hamerde op de noodzaak dat de verschillende regeringsniveaus beter samenwerken. “Omdat heel wat ‘blackspots’ zich in steden bevinden, is het duidelijk dat lokale en regionale regeringen een centrale rol vervullen in het zoeken naar oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren”, luidde het.

bron: Belga