Vier miljard mensen zijn altijd offline

AFP / T. KARUMBA

Meer dan de helft van de wereldbevolking gebruikt zelden of nooit het internet. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties.

Volgens de VN zijn er wereldwijd 3,9 miljard mensen die geen toegang hebben tot het wereldwijde web. Het gaat vooral om vrouwen, ouderen, lager opgeleiden en mensen die in landelijke gebieden wonen.

Volgens de auteurs van het rapport is een en ander te wijten aan de hoge kostprijs van breedbandverbindingen. Hoewel die prijs de voorbije tien jaar een pak gedaald is – van gemiddeld 75 euro per maand in 2008 tot 22 euro in 2015 – blijft breedband voor het gros van de inwoners in armere landen «duidelijk onbetaalbaar». Twintig euro komt in veel derdewereldlanden ongeveer overeen met een half jaarsalaris.

Omdat breedband zo duur is, zou mobiel internet een oplossing kunnen bieden. Wereldwijd is bijna 85% van de aardbol gedekt door een of ander mobiel netwerk, maar daar speelt een ander probleem: de aankoop van een smartphone of ander mobiel toestel.

Om meer mensen toegang te kunnen geven tot internet, hebben de VN meer informatie nodig over wie er juist wordt uitgesloten van de moderne informatietechnologie. Vaak wordt daarvoor een beroep gedaan op cijfers over mobiele abonnementen, maar die zijn volgens het rapport onbetrouwbaar.

Er zijn bijna evenveel mobiele abonnementen als dat er mensen rondlopen op onze planeet, al betekent dat niet dat iedereen er ook gebruik van kan maken. Een verklaring is dat veel mensen meerdere abonnementen hebben, wat de data onbetrouwbaar maakt.