Zondag krijgen we nieuwe versie van het Onzevader

Wikimedia Commons / U.S. Navy photo

Het Onzevader zal vanaf zondag lichtjes anders klinken. De katholieke kerk heeft besloten het gebed lichtjes te wijzigen zodat Vlaamse en Nederlandse gelovigen éénzelfde versie gebruiken.

Mensen die het niet zien zitten de aanpassing van buiten te leren, mogen nog steeds volgens de oude versie bidden. Vooral ouderen zouden anders last hebben van de aanpassing. Zij gebruiken al hun hele leven de bestaande versie.

Voor wie het nieuwe gebed al wilt inoefenen, het gaat als volgt:

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.