Jong bloed geen garantie voor eeuwig leven

Foto Wikimedia

Wetenschappers hebben aangetoond dat het injecteren van jong bloed in een oud lichaam geen verlengd verblijf op onze aarde veroorzaakt. Het omgekeerde zou dan weer wel gelden.

Onderzoek bij muizen uit 2005 toont aan dat jong bloed een oud lichaam verjongt. De media gingen toen los op de mogelijkheid dergelijke bloedtransfusies ook bij mensen te doen. Het eeuwige leven leek binnen handbereik. Die bevindingen verwijzen twee wetenschappers uit Californië nu naar de prullenbak.

In hun onderzoek gaven ze een populatie jonge en oude muizen de helft van elkaars bloed. De resultaten zijn echter compleet anders dan die uit 2005.

De oude muizen gingen er amper op vooruit. Het enige voordeel dat ze van het jong bloed leken te hebben was een sneller herstel van hun spieren na een letsel. Hun spierkracht verbeterde dan weer niet. Ook het deel van de hersenen dat voor het geheugen instaat kende geen vooruitgang.

Bij de jonge muizen waren er wel duidelijk negatieve effecten waarneembaar. De ontwikkeling van nieuwe hersencellen, iets wat bij ouderen traditioneel afneemt, halveerde na het toedienen van het oud bloed.

Conclusie: het eeuwige leven is nog even veraf als voorheen.