Sterke stijging tijdelijke werkloosheid wegens aanslagen in voorjaar 2016

In de eerste 5 maanden van 2016 ontving de RVA 27.400 aanvragen om werknemers tijdelijk werkloos te stellen wegens overmacht. Dat is een forse stijging in vergelijking met 23.266 in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Veli Yüksel (CD&V). “Een groot deel van deze toename kan verklaard worden door de gevolgen van de terrorismedreiging en aanslagen van 22 maart”, aldus Peeters. Het gros van deze aanvragen in die periode kwam vanuit het Brussels gewest (2.033), gevolgd door Vlaams-Brabant (1.029) en de rest van het land (882). Naar aanleiding van de aanslagen besliste Peeters zoals bekend aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de aanslagen op 22 maart een tijdlang automatisch te erkennen. Nadien werd die periode verlengd tot 30 september 2016.

De minister beschikt niet over aparte cijfers voor de horeca voor wat betreft het aantal aanvragen wegens overmacht. In de eerste 5 maanden van 2016 ontving de RVA 13.353 mededelingen van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek, tegenover 10.149 in dezelfde periode vorig jaar. De stijging deed zich ook hier vooral voor in Brussel (van 2.767 tot 4.952) en Leuven-Vilvoorde (van 586 tot 1.018).

Bron: Belga