Oppositie klopt bij hoogste rechtbank aan voor opgraven lijk Marcos

Oppositie klopt bij hoogste rechtbank aan voor opgraven lijk Marcos

Linkse groeperingen op de Filipijnen hebben een verzoek ingediend bij het Opperste Gerechtshof opdat de resten van wijlen de dictator Ferdinand Marcos opgegraven worden in het nationale Kerkhof van de Helden, waar de in 1989 overleden president vorige week in allerijl werd begraven. De groeperingen willen dat de rechtbank zowel de nabestaanden van Marcos als het leger en het ministerie van Defensie veroordelen wegens het beramen en uitvoeren van de begrafenis.
Dat de resten van Marcos nu op het Kerkhof van de Helden van de natie rusten, is veel Filipino’s in het verkeerde keelgat geschoten. Als president maakte Marcos zich onder andere schuldig aan corruptie en machtsmisbruik. De klagers vinden dat zij van de rechtbank te weinig tijd – 15 dagen – hebben gekregen om de herbegrafenis legaal te betwisten. Onder de klagers zijn veel nabestaanden van slachtoffers van Marcos’ dictatuur. Zij oordelen dat op de begraafplaats geen plaats mag zijn voor iemand die zo uitgebreid de mensenrechten heeft geschonden.

De rechtbank had twee weken geleden ingestemd met een vraag van huidig president Rodrigo Duterte om Marcos als “held” te laten herbegraven. Marcos, president sinds 1965, werd in 1986 tijdens een volksopstand afgezet en vluchtte naar de VS. Intussen is de Marcos-clan weer helemaal politiek geïntegreerd op de Filipijnen: zijn dochter is gouverneur, zijn weduwe zit in het parlement en zijn zoon in de Senaat. Tegen de herbegrafenis zullen op 25 november in Manila en andere steden nieuwe massabetogingen worden gehouden.

Overigens wil de oppositie niet alleen een exhumatie, maar ook een forensisch onderzoek van het stoffelijk overschot. Velen geloven immers dat op het Heldenkerkhof niet de restanten van Marcos zijn begraven en dat de herbegrafenis enkel een soort politiek statement was.

bron: Belga