Francken wil groter draagvlak voor Eurescrim-project

Francken wil groter draagvlak voor Eurescrim-project

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil een groter draagvlak creëren voor Eurescrim, het project waarbij de verblijfsvergunning ingetrokken wordt van criminelen van buiten de Europese Unie die een effectieve celstraf van meer dan een jaar hebben gekregen in een andere EU-lidstaat dan diegene die de verblijfsvergunning heeft uitgereikt. België, de drijvende kracht achter het project, heeft in dat verband al anderhalf jaar een samenwerking lopen met Spanje en wil die nu uitbreiden tot andere Europese lidstaten. Dinsdag vindt in Brussel een vergadering plaats, waarop alle lidstaten van de EU uitgenodigd zijn. Concreet gaat het bijvoorbeeld om een Tunesiër die in België veroordeeld is tot meer dan een jaar cel en over een Spaanse verblijfsvergunning beschikt. Die kon voorheen na zijn uitzetting naar Tunesië of Spanje gewoon terugkeren naar België vanwege zijn Spaanse verblijfsvergunning. Maar sinds de implementatie van Eurescrim bekijken de Belgische en Spaanse bevoegde diensten of die verblijfsvergunning niet kan worden ingetrokken.

Zo hebben de Spanjaarden al 70 verblijfsvergunningen ingetrokken in het kader van het Eurescrim-akkoord met ons land. Intussen doen 14 landen mee aan het project en heeft nu ook Italië zich bereid getoond om in het project te stappen. Dinsdag vindt in Brussel een workshop plaats, waar Francken zijn collega’s uit de andere EU-lidstaten nogmaals zal informeren over het project en de cijfers zal voorleggen. Ook het grensbewakingsagentschap Frontex zal aanwezig zijn op de vergadering.

bron: Belga