Jongeren vinden weg naar arbeidsmarkt nog niet

Belga / L. Dieffembacq

De drempel naar de arbeidsmarkt is voor veel jongeren te hoog. Dat blijkt uit een belevingsonderzoek van De Ambrassade. Jongeren zoeken een vaste job waar ze voldoening uit halen, maar worden vaak gedwongen in een parttime job of tijdelijk contract.

Jongeren worden te weinig gehoord in debatten over werk, vindt De Ambrassade, de ondersteuningsorganisatie van de jeugdsector en Vlaamse Jeugdraad. Daarom onderzocht ze zelf waarmee jongeren tussen 18 en 30 jaar worstelen in hun zoektocht naar werk.

Een eerste probleem stelt zich al in het onderwijs. Zo missen ze nog heel wat kansen binnen het secundair en hoger onderwijs voor een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. Ze vragen meer praktijkstages. “Als ik mijn stage in het eerste jaar al had gehad, dan had ik waarschijnlijk daarna een andere richting gekozen”, vertelt de 24-jarige Lena. Ook stappen jongeren niet snel naar de Centra voor Leerlingen Begeleiding (CLB’s), terwijl die net een belangrijke partner zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de reputatie van het CLB niet al te best is, waardoor de drempel hoog blijft.

Controle of begeleiding?

Ook de VDAB krijgt een slecht rapport van de jongeren. Zo zou niet alleen het verschil tussen begeleiding en controle niet duidelijk zijn, maar houdt de arbeidsbemiddelingsdienst ook geen rekening met hun persoonlijke situatie. Vooral midden- en hooggeschoolden blijven op hun honger zitten. “Die kloof ondervinden we zelf niet en blijkt niet uit onze eigen onderzoeken. Hoewel het onderzoek van De Ambrassade maar om een kleinschalige bevraging gaat, is het wel een belangrijk signaal”, reageert woordvoerder van VDAB Shaireen Aftab. “We hebben al heel wat inspanningen geleverd om meer op maat van jongeren te werken. Zo zetten we in op onze digitale kanalen om jonge mensen te bereiken. Een mooi voorbeeld is de Mentor-app, ontwikkeld in co-creatie met jongeren waarmee ze een professioneel netwerk kunnen uitbouwen.”

Samen met werkgeversfederaties, de VDAB, de Vlaamse jeugdraad, jeugdwerkpartners en jongeren zelf gaat De Ambrassade een nieuw project opzetten. “Concreet gaan we een grootschalige bevraging op poten zetten en zo jongeren met experten in contact brengen”, legt Sara De Potter uit aan Metro. “Hopelijk kunnen de opmerkingen van de jongeren dan opgenomen worden in het beleid.”