CD&V wil tweepijlersysteem in belastingen en sociale zekerheid

CD&V wil tweepijlersysteem in belastingen en sociale zekerheid

CD&V wil een tweepijlersysteem invoeren in zowel het belastingstelsel als de sociale zekerheid. Dat idee lanceert de partij in aanloop naar het inhoudelijk congres dat de christendemocraten komend weekend houden. CD&V gaat nu voluit voor een evenwaardige belasting van alle vormen van inkomsten. “De belastingdruk in ons land ligt te hoog en de verdeling ervan is niet correct”, is zondag te horen. “Daarom maken we de omslag naar een tweepijlermodel in de fiscaliteit.”
Inkomsten moeten volgens de partij worden opgesplitst in twee categorieën: uit werk en uit vermogen. De overheid moet alle inkomsten kennen en belasten en er moet één tarief worden toegepast voor alle inkomsten uit vermogen. CD&V maakt zich sterk dat daardoor de algemene belastingdruk kan dalen. “Meer mensen zullen met al hun inkomsten bijdragen, daarmee maken we werken goedkoper en kan de belastingdruk naar beneden.”

Ook in de sociale zekerheid pleit de partij voor twee pijlers. De eerste is een universele sociale bescherming, waarin onder meer de gezondheidszorg, het leefloon en de kinderbijslag zitten. Wie werkt of gewerkt heeft, bouwt daarnaast een extra bescherming op. In die pijler zitten de werkloosheid, de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid en het pensioen. Dat deel wordt dus volledig voorbehouden aan de werkenden en wordt opnieuw een echte verzekering. Op die manier wil de partij vermijden dat wie geld heeft zich op de commerciële markt gaat verzekeren.
Vanaf vrijdag mogen de leden zich over de voorstellen buigen.

bron: Belga