Sp.a: “Vlaanderen stevent af op tekort door onkunde Van Overtveldt”

Sp.a: "Vlaanderen stevent af op tekort door onkunde Van Overtveldt"

Door de onkunde van federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) stevent de Vlaamse regering af op een tekort. Dat concludeert sp.a uit de meerjarenbegroting tot 2022 die zaterdag werd overgemaakt aan het parlement. De federale taxshift heeft een grote impact op de Vlaamse begroting voor 2018, blijkt uit de meerjarenraming. In 2018 wordt bekeken of de federale overheid de afgelopen jaren het correcte deel van de personenbelasting heeft doorgestort aan Vlaanderen. Voor de periode 2015-2017 was dat om en bij de 900 miljoen te veel, onder meer omdat de personenbelasting in het kader van de taxshift omlaag ging. Vlaanderen moet dat bedrag in 2018 terugstorten aan het federale niveau en de begroting zal dat jaar dus fors in het rood gaan.

“Door de onkunde van federaal minister Van Overtvelt, die met zijn niet-gefinancierde tax shift gratis geld meent te kunnen uitdelen, stevent Vlaanderen in 2019 af op een minderinkomst van 500 miljoen euro en in 2022 zelf van 875 miljoen euro”, zegt Jan Bertels van sp.a. “De Vlaamse ministers laten de federale regering dus doodgemoedereerd in hun kas graaien.”

Sp.a vindt dat Vlaanderen zich moet verzetten tegen het federale beleid. “Maar neen, deze eerste Vlaamse regering die geleid wordt door een Vlaams-nationalist kiest ervoor gedwee aan de leiband te lopen van de Belgische schoonmoeder. Dat is geen beleid voor de Vlamingen, maar tegen de Vlamingen.”

bron: Belga