Burgemeester Vilvoorde: “Premier Michel zou vliegwet ook beter naar zich toetrekken”

De perikelen rond de luchthaven van Zaventem, met zowel de geplande verlenging van startbaan 25L als de aankondiging dat het Brussels hoofdstedelijk gewest vanaf 1 januari effectief overgaat tot het innen van boetes bij het overschrijden van de geluidsnormen door vliegtuigen, maken de nood aan een doortastend optreden van de federale regering noodzakelijk en dringend. Dat vindt ook Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde. Brussels Airport is voor zijn stad van erg groot economisch belang. Bonte vindt dat de federale regering best nog voor het einde van het jaar de vliegwet in het parlement neerlegt. Hij volgt daarmee de oproep van Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, zaterdag in enkele kranten. De vliegwet bepaalt de vliegroutes en beslist over welke delen van Vlaanderen en Brussel er vliegtuigen landen en opstijgen. Dit gaat gepaard met geluidsoverlast, en is dus communautair erg beladen. Maar het getalm berokkent economische schade, waarschuwde Feist. Bonte treedt hem bij. “De teloorgang van de luchthaven zou de sluiting van Renault Vilvoorde vele malen overtreffen”, klinkt het.
De vliegwet moet zorgen voor de nodige rechtszekerheid en een eerlijke spreiding van de lawaaioverlast wettelijk verankeren, pleit Bonte. Maar omdat de bevoegde minister van Mobiliteit François Bellot hier met geen woord over rept in zijn beleidsbrief, vreest Bonte dat er ook in 2017 geen haast zal worden gemaakt van de wet. “Het ziet er meer en meer naar uit dat hier een perfide politiek spel wordt gespeeld door de MR, die volop de Brusselse kaart trekt. Premier Charles Michel kan beter ook dit dossier naar zich toetrekken en bewijzen dat de federale regering echt bekommerd is over de jobs op de luchthaven. Hoe meer dit dossier wordt vooruitgeschoven en hoe dichter dit bij de lokale verkiezingen komt, hoe onrealistischer het wordt om een werkbaar compromis te vinden”.
De burgemeester van Vilvoorde begrijpt ook niet dat de Vlaamse regering geen belangenconflict inroepen tegen de halsstarrige houding van Brussel.

bron: Belga