Schoolbuschauffeuse schrijft hartverwamende brief aan ouders wegens anti-pestgedrag

Amerikaanse schoolbus

Een buschauffeuse van een Amerikaanse school heeft brief naar de ouders van twee kinderen geschreven om hen te prijzen wegens anti-pestgedrag.

Pestgedrag komt helaas nog steeds voor onder kinderen. Twee kleuters uit een school in Princeton, Verenigde Staten, lieten echter heel ander gedrag zien. Zij bekommerden zich om Jackson, een jonge die vaak het mikpunt is van pestgedrag wegens een aandoening waardoor hij niet goed kan wandelen.

De buschauffeuse merkte dit gedrag op en stuurde prompt een brief naar de ouders om de kleuters, Jorge en Annaliese, in de bloemetjes te zetten voor hun voorbeeldig gedrag.

Ze schreef: “Ik ben genoodzaakt u te schrijven om u te vertellen hoe mooi uw kinderen zijn, aan binnen- en buitenkant! Dit kan enkel het resultaat zijn van een goede opvoeding, jullie geduld en begeleiding, maar ook de voorbeelden die jullie stellen. Elke dag vragen uw kinderen of ze naast Jackson mogen zitten. Op sommige dagen is Jackson droevig wanneer hij de bus op stapt, maar wanneer hij de gezichten van Jorge en Annaliese ziet, begint hij meteen te glimlachen”.

Het is zeer belangrijk voor kinderen met een beperking dat ze vriendschappen sluiten op school, zodat ze niet geïsoleerd geraken. Het gedrag van de kleuters zou een voorbeeld moeten zijn voor velen.