Vlaanderen heeft opnieuw een schuldnorm

Vlaanderen heeft opnieuw een schuldnorm

De Vlaamse regering heeft opnieuw een schuldnorm ingevoerd. Het Rekenhof hekelde afgelopen week nog het schrappen van de oude doelstelling – géén schuld tegen 2020 – en het ontbreken van een nieuwe. De nieuwe norm was al in ontwikkeling voor het rapport van het hof werd gepubliceerd, benadrukt de Vlaamse ploeg. Het Rekenhof becijferde dat de Vlaamse overheidsschuld eind 2017 zal oplopen tot 25,7 miljard euro. Verwacht wordt dat het bedrag nog zal toenemen tot 35 miljard in 2022, ofwel ongeveer 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp).
Voor het uitbreken van de economische crisis was er van een Vlaamse schuld nagenoeg geen sprake, maar door de participaties in KBC, Dexia en Ethias – noodzakelijk om de banken te redden – liep het cijfer snel op. Door strengere Europese regels moesten daarnaast ook bijvoorbeeld de schulden van de sociale huisvestingsmaatschappijen in de boeken worden opgenomen.

Vlaanderen heeft zich nu voorgenomen de schuld niet te laten stijgen boven 65 procent van de Vlaamse begroting, waar die nu zowat 46 procent bedraagt. Er blijft dus nog een aanzienlijke marge, maar er moet ook nog fors worden geïnvesteerd, onder meer in de aanleg van de Oosterweelverbinding.

Bourgeois maakt zich sterk dat het niet om een ‘ongezonde’ overheidsschuld gaat. “Het gaat voor het grootste deel om schuld waar activa als scholen en woonzorgcentra tegenover staan. Dat is een groot verschil met schuld die ontstaat door begrotingstekorten.”
Een manier om de schuldnorm af te dwingen van toekomstige regeringen is er niet. “Als een toekomstige coalitie beslist om de norm te verhogen of te verlagen is dat hun zaak”, aldus minister van Begroting Bart Tommelein.

bron: Belga