“Samenwerking politie-Staatsveiligheid momenteel in verschillende akten geregeld”

Samenwerking politie-Staatsveiligheid momenteel in verschillende akten geregeld

Dat er geen samenwerkingsakkoord gesloten is tussen de Staatsveiligheid en de politie, wil niet zeggen dat beide diensten niet met elkaar samenwerken. Dat zegt het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een reactie. Er is nog altijd geen samenwerkingsakkoord gesloten en in tijden van terrorisme is dat een grote tekortkoming. Dat stelt het Comité I, dat toeziet op de inlichtingendiensten, in zijn jongste jaarverslag. Het bericht staat in De Tijd. Minister Geens wijst erop dat de samenwerking tussen de politie en de Staatsveiligheid (de VSSE) in diverse rechtsnormen geregeld wordt. Hij verwijst naar het Plan Radicalisme van de Nationale Veiligheidsraad, naar de omzendbrief die hij samen met minister van Binnenlandse Zaken Jambon opstelde betreffende de informatie-uitwisseling rond en de opvolging van de foreign terrorist fighters afkomstig uit België, de creatie van een gemeenschappelijke databank foreign terrorist fighters en zijn eigen Actieplan Radicalisering in gevangenissen. “Al deze akten bepalen hoe de politie en de VSSE samenwerken en binnen welke domeinen”, luidt het op het kabinet-Geens.

De minister maakte naar eigen zeggen ook al heel wat werk van de vele aanbevelingen die het Comité I de voorbije jaren deed. Zo werd de samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de buitenlandse zusterdiensten dit jaar nog via een richtlijn van de Nationale Veiligheidsraad geregeld.

Bovendien zitten in het BIM-wetsontwerp (bijzondere inlichtingenmethoden) heel wat zaken vervat die rekening houden met de aanbevelingen van het Comité I, aldus Geens. Hij somt onder meer de herinvoering van de notificatieplicht op – die personen informeert die het voorwerp hebben uitgemaakt van een BIM -, de verbetering van de regels voor observatie en doorzoeking, het invoeren van de procedure voor hoogdringendheid om bepaalde strafbare feiten toe te laten in het kader van BIM’s en het mogelijk maken van bepaalde BIM-methoden in het buitenland. Dat laatste geldt enkel voor de militaire inlichtingendienst ADIV.

bron: Belga