In twee jaar tijd slechts één veroordeling tot intrekking rijbewijs bij familieverlating

In twee jaar tijd slechts één veroordeling tot intrekking rijbewijs bij familieverlating

Rechters maken geen gebruik van de alternatieve straf die opgelegd kan worden aan onderhoudsplichtigen die veroordeeld zijn wegens familieverlating omdat ze hun bijdragen niet betalen. Sinds 1 augustus 2014 kan hun rijbewijs ingetrokken worden, maar in twee jaar tijd is er slechts één zo’n veroordeling uitgesproken. Dat antwoordt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een schriftelijke vraag van N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot. Het niet betalen van onderhoudsbijdragen wordt als misdrijf bestraft. Wie die financiële verplichting niet nakomt, kan veroordeeld worden wegens familieverlating. Elke dag registreert het parket zeven klachten wegens het niet bijdragen in de opvoeding en het onderhoud van de kinderen na een scheiding. Om de onderhoudsplichtige aan te manen zijn verplichtingen na te komen, kunnen rechters sinds augustus 2014 het rijbewijs intrekken. “Dit betekent een voelbare inperking van de vrijheid”, zegt Goedele Uyttersprot. “Als familieverlating al leidt tot een correctionele veroordeling, dan komt het zelden of nooit tot uitvoering van een gevangenisstraf.” Uyttersprot vernam van minister Geens dat er twee jaar na inwerkingtreding slechts één veroordeling tot intrekking van het rijbewijs werd uitgesproken. In dit geval een intrekking van 365 dagen.

“Akkoorden en vonnissen zijn er om nageleefd te worden. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn”, aldus Uyttersprot. “Het geniet uiteraard de voorkeur om deze geschillen in de eerste plaats burgerrechtelijk af te wikkelen. Een correctionele of alternatieve straf moet de uitzondering blijven. Toch is het jammer om vast te stellen dat de meeste rechters nog geen gebruikmaken van de straffen die ze mogen uitspreken en die een écht effect zouden hebben op de correcte naleving van de uitspraken.”

bron: Belga